GibasSportKlubIstnieje możliwość transportu dzieci na zajęcia, oraz po ich zakończeniu

Miasto Bielsko-Biała współfinansuje ze środków własnych w okresie 02-06.2022 zadanie z zakresu:

„Szkolenie dzieci i młodzieży z klubu sportowego, popularyzacja aktywności ruchowej z zakresu narciarstwa zjazdowego i snowboardu, oraz integracja i ułatwienie dostępu do uprawiania sportów zimowych dla młodzieży z Placówek Oświatowo-Wychowawczych z terenu miasta Bielsko-Biała”
organizowane przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Gibas Sport Klub.

Rezerwacja OnlineGibasSportKlub