Ułatwienia dostępu

LicencjaGibasSportKlub

Licencja Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego

Licencja nadawana jest Szkołom, które corocznie spełniają szereg wymagań stawianych im przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. Jednym z głównych wymogów jest posiadanie kadry szkoleniowej składającej się z wyłącznie z Instruktorów podlegających okresowym szkoleniom i weryfikacjom. Osoby te posiadają niezbędną wiedzę merytoryczną, praktykę oraz predyspozycje do przekazywania wiedzy i właściwego stosowania metod nauczania swoich podopiecznych.

Gwarantuje to osobom korzystającym z usług Licencjonowanych Szkół Narciarskich wysoką ich jakość oraz zapewnia bezpieczeństwo i wysokie standardy zajęć.

Jesteśmy dumni, że nasza szkoła GibasSportKlub już w pierwszym roku swojej działalności uzyskała niezbędne kwalifikacje do bycia Licencjonowaną Szkołą Narciarską !

Wszystko co robimy robimy Z pasji do sportu!

Rezerwacja OnlineGibasSportKlub